กิจกรรมการศึกษาดูงานคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

เมื่อ   เดือน  เมษายน  2559    จังหวัดตราด

 

 

คำอธิบาย: 1459064614108

คำอธิบาย: 1459159382762

 

 

คำอธิบาย: 1459159384949

คำอธิบาย: 1459159387004

 

 

คำอธิบาย: 1459159389537

คำอธิบาย: 1459159391649

 

 

คำอธิบาย: 1459159393522

คำอธิบาย: 1459159395458

 

 

คำอธิบาย: 1459159399698

คำอธิบาย: 1459159401927

 

 

คำอธิบาย: 1459159404823

คำอธิบาย: 1459159407313

 

 

คำอธิบาย: 1459159409999

คำอธิบาย: 1459159413018

 

 

คำอธิบาย: 1459159416048

คำอธิบาย: 1459159417923

 

 

คำอธิบาย: 1459159419878

คำอธิบาย: 1459159421818

 

 

คำอธิบาย: 1459159423435

คำอธิบาย: 1459159425434

 

 

คำอธิบาย: 1459159428016

คำอธิบาย: 1459159429811

 

 

คำอธิบาย: 1459159431841

คำอธิบาย: 1459159434331

 

 

คำอธิบาย: 1459159438123

คำอธิบาย: 1459159440209

 

 

คำอธิบาย: 1459159442922

คำอธิบาย: 1459159445129

 

 

คำอธิบาย: 1459159447533

คำอธิบาย: 1459159449549

 

 

คำอธิบาย: 1459159451440

คำอธิบาย: 1459159454025

 

 

คำอธิบาย: 1459159455937

คำอธิบาย: 1459159458087

 

 

คำอธิบาย: 1459159460281

คำอธิบาย: 1459159462501

 

 

คำอธิบาย: 1459159464667